Política de Privacitat i Protecció de dades personals

La seva privacitat és important per a nosaltres. Per això, volem ser transparents sobre el que pretenem fer amb la informació que ens confereix o que sabrem sobre vosté, és a dir, sobre les seves dades personals (en endavant Dades), no només perquè les lleis de protecció de dades ens ho requereixen , sinó també perquè creiem en l’honestedat cap als nostres usuaris i clients. Si us plau, llegiu detingudament aquesta Política de Privacitat.

Li notificarem per avançat qualsevol canvi realitzat en aquesta Política de Privadesa i no farem canvis retroactius que redueixin els seus drets a la privacitat llevat que sigui requerit legalment i, en aquest supòsit, sempre serà necessari el seu consentiment. No obstant això, pot sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa en els serveis oferts a la web si no està conforme amb els modificacions realitzades.
De conformitat amb el que disposa Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD); GRUP INUIT. S.A.U., l’informa que mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciona, siguin tractats per GRUP INUIT. S.A.U., com a responsable del tractament, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.
En aquest sentit i, d’acord amb el que estableix el RGPD, a continuació li detallem la informació sobre el tractament que GRUP INUIT. S.A.U. realitza sobre les seves dades.


Recollida i tractament de dades de caràcter personal
L’usuari del lloc web www.apartamentselsllacs.com té dret a conèixer i a entendre la nostra política de privadesa abans de facilitar a www.apartamentselsllacs.com qualsevol informació de caràcter personal.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
El responsable és GRUP INUIT. S.A.U.
Carretera General 2, nº19
AD100 – Soldeu – Canillo, Principat d’Andorra
NIF: A709959W
Telèfon: +376 871.787
Correu electrònic: BDD@apartamentselsllacs.com

Qui és el Delegat de protecció de dades?
És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal de GRUP INUIT, S.A.U., o a l’adreça electrònica BDD@apartamentselsllacs.com
El tractament de dades de caràcter personal que fa GRUP INUIT S.A.U. o un tercer en el seu nom està sotmès al més estricte secret professional, amb especial compromís a l’hora d’adoptar aquells nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir-ne la seguretat tot evitant-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.


Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?
Les seves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que ha mantingut amb GRUP INUIT, S.A.U, o amb motiu de les relacions que ha mantingut o manté en l’actualitat amb la nostra societat, ja sigui per la seva condició de client o per haver sol·licitat informació promocional sobre els nostres serveis i / o ofertes.
 
Quines dades personals tractem?
Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:

NEWSLETTER:
Dades Identificatives (nom i cognoms)
Correu electrònic
No es tracten dades especialment protegides
 
C.V.
Dades Identificatives (nom i cognoms, NIF, nacionalitat, telèfon mòbil)
Adreces postals i electròniques.
Dades acadèmiques.
Dades professionals (experiència laboral).
No es tracten dades especialment protegides
 
RESERVES:
Dades identificatives (nom i cognoms, nacionalitat, telèfon)
Correu electrònic

Les dades personals objecte de tractament per GRUP INUIT, S.A.U. han estat proporcionades per vostè. mateix mitjançant la formalització de la reserva, recepció C.V. , Newsletter a través del nostre web.

També li informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que l’usuari mantingui amb GRUP INUIT, S.A.U., inclosos els que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privacitat de l’usuari, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.


Per a què tractem les seves dades personals?
A través d’aquest lloc web no es recull, ni se cedeix a tercers, cap dada de caràcter personal sense el seu consentiment.

Les dades que se sol·liciten als clients del GRUP INUIT SAU són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder respondre o prestar-los un servei que resulti efectiu.

Les dades de caràcter personal que GRUP INUIT S.A.U. o un tercer per compte d’aquest recullen i sotmeten a tractament tenen com a finalitat el manteniment de la relació contractual, si escau, entre el client i el GRUP INUIT S.A.U., la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, l’enviament per mitjans tradicionals o electrònics d’informació comercial sobre els serveis que s’ofereixen, ja sigui avui o en un futur. En concret, tractem les seves dades per a:

  • Gestionar les seves reserves al nostre web o per part del nostre equip.
  • Enviar informació sobre GRUP INUIT, S.A.U. via email fins i tot quan la nostra relació hagi acabat llevat que l’interessat manifesti el contrari.
  • Convidar actes o esdeveniments que organitzi GRUP INUIT, S.A.U.
  • Realització d’enquestes de satisfacció
  • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens ha proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
  • Gestionar les seves dades personals per a processos de selecció de personal

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, BDD@apartamentselsllacs.com o dirigint una sol•licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.
 
Durant quant de temps guardarem les seves dades?
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb GRUP INUIT, S.A.U. i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Drets dels usuaris
L’usuari manifesta que totes les dades que facilita són certes i correctes, i es compromet a comunicar al GRUP INUIT SAU els canvis que es puguin esdevenir.

L’usuari té dret a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Els usuaris podran, a cada moment, confirmar que les seves dades de caràcter personal són sotmeses a tractament, llur contingut, origen i també l’exercici de qualsevol dels drets d’accés, oposició, rectificació o supressió segons la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

L’exercici d’aquests drets es podran portar a terme mitjançant una notificació escrita i degudament signada adreçada a GRUP INUIT, S.A.U., Hotel Park Piolets, Carretera General 2, nº19, AD100 Soldeu – Canillo, Principat d’Andorra. A més, la sol·licitud haurà d’especificar el nom i els cognoms de la persona interessada, el seu domicili a l’efecte de notificacions, una fotocòpia del document acreditatiu d’identitat i la petició que es concreta.
Així mateix, GRUP INUIT, S.A.U. només enviarà comunicats publicitaris i promocionals per via electrònica a l’adreça de correu electrònic d’aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment. GRUP INUIT, S.A.U. informa l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic BDD@apartamentselsllacs.com

Dades estadístiques
Amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar el seu ús, únicament, s’analitza el nombre de pàgines visitades, nombre de visites, així com l’activitat i freqüència d’utilització dels usuaris. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Enllaços
Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.apartamentselsllacs.com, i no a les dades recollides en altres llocs web que es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d’altres llocs web cap al nostre web www.apartamentselsllacs.com

Galetes (cookies)
En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP. L’ús de galetes queda reservat exclusivament a facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per recollir dades estadístiques.

Legislació
La privadesa de tota informació facilitada, tant per part de l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003, del 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals, i pels reglaments que la desenvolupen, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).


Modificació de la política de privadesa
GRUP INUIT, S.A.U. es reserva el dret de modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat competent en cada moment, així com a les pràctiques del sector amb el benentès que els canvis introduïts s’anunciaran en aquesta pàgina.